Bros Foger Świece na krety 4 sztuki

Zakupy spożywcze online

Bros Foger Świece na krety 4 sztuki

24,99 zł
24,99 zł/szt.
Opis

opis produktu

Świece przeznaczone do odstraszania kretów na ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych i obiektach sportowych oraz trawiastych lotniskach. Podczas palenia wydzielają one pary substancji aktywnej, które wypełniają korytarze kretów i wypłaszają je z zajętego obszaru na dwa tygodnie.

przechowywanie

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Chronić przed deszczem i wilgocią. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: 1. Nie stosować świec w pobliżu lasu i zabudowań, aby nie spowodować pożaru. Stosować tylko na terenach otwartych. Stosować w odległości min. 5 m od miejsca, w którym przebywają ludzie. 2. Nigdy nie należy trzymać w rękach zapalonej świecy. Nie wdychać dymu, nie nachylać się nad palącą się świecą ani gazowaną norą. 3. W przypadku pojawienia się ognia, nie gasić świecy wodą, tylko przysypać piaskiem. 4. Nigdy nie używać uszkodzonych świec - nie rozcinać ich i nie rozrywać tekturowej osłony. 5. Nie zanieczyszczać wód i gleby produktem. Lont pali się przez min. 5 s, a cała świeca dymi przez 120 s. Świeca po użyciu może powodować lokalne żółknięcie trawy w okolicy otworu, do którego była włożona. Środki ostrożności: Podczas używania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Uwaga H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. P370 + P378 W przypadku pożaru: użyć piasku do gaszenia. P501 Pojemnik usuwać do kontenerów jako odpad komunalny, zawartość przekazać do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera olejek lawendowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: Objawy zatrucia produktami spalania: ból i zawroty głowy, ucisk w klatce piersiowej, wymioty, duszności, utrata przytomności. W razie wystąpienia niepokojących objawów po użyciu świecy lub połknięcia uzyskać pomoc medyczną. Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Chronić ciało przed wychłodzeniem. W razie uszkodzenia świecy i kontaktu jej zawartości ze skórą, należy przemyć ją wodą z mydłem, a w razie kontaktu z oczami (zawartości świecy lub dymu) natychmiast przemyć duża ilością wody - płukać przez co najmniej 15 minut i skonsultować się z okulistą. Numer Ośrodka Toksykologicznego, Warszawa, tel. (22) 619 66 54. Substancja czynna: olejek lawendowy 0,1% (0,1 g/100 g). Zawiera: azotan potasu. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7234/17. Nr certyfikatu: 1008-P1-69258703. Wyrób pirotechniczny klasy P1 przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Świece nie są środkiem ochrony roślin tylko produktem biobójczym.

Brak hasła ostrzegawczego - płomień nad okręgiem

przygotowanie i stosowanie

Instrukcja stosowania: Dawka: 1 świeca na jedno kretowisko. 1. Sprawdzić które z kretowisk są aktywne i w każdym z nich zastosować jedną świecę, zgodnie z poniższymi wskazówkami. 2. Przed zapaleniem świecy należy powiększyć otwór w kretowisku lub norze kreta, tak, żeby zmieściła się tam cała świeca. 3. Podpalić lont świecy za pomocą zapałek lub zapalniczki o małym płomieniu, trzymając ją z dala od twarzy. 4. Podpaloną świecę natychmiast umieścić we wcześniej przygotowanym otworze, wkładając ją dymiącym końcem w głąb nory. W razie potrzeby świecę można przesunąć głębiej, np. za pomocą kija. 5. Otwór zatkać bez uszkadzania tuneli np. deską, dachówką, kamieniem i przysypać ziemią, aby zapobiec ulatnianiu się dymu. Jeśli dym ulatnia się z innych dziur, należy je również zatkać. Otwory można odetkać najwcześniej po 2 dniach. Jasny dym odstrasza krety. Produkt zaczyna działać po 24 godzinach od zastosowania. W razie ponownej inwazji szkodników zastosować świece ponownie.

adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
FPHU STAL-ART Tomasz Zelek
ul. Ks. Mazurkiewicza 60
32-800 Brzesko Jasień
tel.: 577 862 179
tel.: 51 281 45 51