ARIEL KAPSUŁKI DO PRANIA 3 W 1, PEŁNA OCHRONA WŁÓKIEN, 13 PRAŃ

22,99 zł
1,77 zł/szt.
Opis

OPIS PRODUKTU

Kapsułki do prania Ariel 3 w 1 z technologią ochrony włókien zapewniają wyjątkową czystość Ariel i dodatkowo chronią Twoje ulubione ubrania. Dzieje się tak za sprawą technologii zapobiegającej mechaceniu, odkształcaniu i utracie kolorów. Silnie skoncentrowane kapsułki do prania Ariel 3 w 1 z technologią ochrony włókien mają unikalną wielokomorową budowę, która sprawia, że składniki są od siebie odseparowane i nie łączą się ze sobą aż do chwili rozpoczęcia prania. Innowacyjna powłoka kapsułek piorących Ariel ulega całkowitemu rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, uwalniając specjalne technologie, które pozwalają usuwać wiele różnych rodzajów plam i nieprzyjemnych zapachów przy użyciu odpowiedniej ilości poszczególnych składników piorących. UWAGA! Ten produkt może być szkodliwy i powodować poważne obrażenia. Przechowywać kapsułki Ariel poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.keepcapsfromkids.eu.

składniki

Alpha-Isomethyl Ionone
Isoeugeniol

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drazniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera Alpha-Isomethyl Ionone, Isoeugenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate; MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-n.

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

kraj lub miejsce pochodzenia

Francja

adres zwrotny

Procter & Gamble Sienna 39 Warsaw Towers Warsaw Tbd 00-121- Poland 801 25 88 25 Pytanie? Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.