AIR WICK PURE WKŁAD DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA RELAKSUJĄCY 250 ML

12,98 zł
51,92 zł/L
Opis

OPIS PRODUKTU

Automatyczny odświeżacz powietrza Air Wick Wkład do Automatycznego odświeżacza powietrza Relaksujący o zapachu lawendy i paczuli z dodatkiem 5 olejków eterycznych.

przechowywanie

Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Air Wick Automatyczny odświeżacza powietrza Relaksujący. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innych źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawiera: Limonene i Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

płomień - Brak hasła ostrzegawczego

nazwa uregulowana prawnie

Automatyczny odświeżacz powietrza

przygotowanie i stosowanie

Wyłącz urządzenie (przełącznik w pozycji OFF) przed włożeniem wkładu uzupełniającego. Skieruj dyfuzor z dala od twarzy. Urządzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po włączeniu. Ze względu na bezpieczeństwo przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic.

kraj lub miejsce pochodzenia

Wielka Brytania

adres zwrotny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 765 95 00 W razie pytań lub sugestii prosimy o kontakt: Infolinia: 801 115 111, 22 541 91 15 (od 9 do 17) www.airwick.pl